SCO 2004: E-learning přichází

Filozofická fakulta MU v Brně

26. 1. 2004

DOPOLEDNE – učebna 48

Obecná problematika e-learningu

9.30–9.55 Prezentace

10.00 Zahájení – doc. PhDr. Josef Krob, CSc.

10.05–10.35 Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.: Koncepce zavádění e-learningu na univerzitě

10.35–11.05 RNDr. Petra Poulová: Podpora vyučujících a studentů při zavádění e-learningu

11.05–11.25 Mgr. Daniel Mikšík a Mgr. ing. Jiří Rambousek: Moodle – obecný úvod


Přestávka, možnost prohlížení ukázek e-learningových kurzů v učebně č. 8


11.45–12.05 Ing. Martin Kvizda, Ph.D., a Bc. Hynek Julínek:

Využívání e-learningu na ESF, LMS Studium On-Line

12.05–12.25 RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.: ILIAS – obecný úvodPolední přestávka


ODPOLEDNE – program v sekcích
SEKCE A: Obecné otázky e-learningu, uč. 48

SEKCE B: Obsahová stránka e-learningu, uč. 49

SEKCE C: Multimédia, uč. 22


14.00–14.40

(15 + 15 + 10)


A. RNDr. Ivana Dvořáková: Learning Engineering


B. RNDr. Lenka Bucherová: Nezapomeňme na ni aneb O pedagogiku jde až na prvním místěA. PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.: Ukázka kurzu ve WebCT (Psychologie 1)


B. Ing. Jan Slezák: Prezentace distančních studijních oporA. RNDr. Eva Hladká: Asynchronní výuka založená na využití multimediálních záznamů


B. Ing. Karel Zatloukal: Videozáznamy ve výuce14.45–15.25

(15 + 15 + 10)


A. Doc. Ing. Tomáš Kubálek, Csc.: Zkušenosti s přípravou a organizací distanční formy uceleného studijního programu


B. Doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc., Ing. Radoslav Fasuga, Ing. Libor Holub: Rekapitulace použití výukového systému Barborka na VŠB-TU OstravaA. PhDr. Ivana Šimonová: Ukázka distančního kurzu odborné angličtiny pro posluchače kombinované/konzultativní formy studia bakalářského oboru Aplikovaná informatika


B. PhDr. Tamara Váňová: Embryonální život
e-learningového studia cizích jazyků na Pedagogické fakultě MUA. Mgr. Jan Sedláček: Řešení systému přípravy, výroby a zpřístupnění multimediálních studijních materiálůB. Mgr. Hana Cídlová, Dr.: Obecná, anorganická a fyzikální chemie – využití
e-learningu ve výuce.


přestávka

15.45–16.25

(15 + 15 + 10)


A. PhDr. Jarmila Fictumová, Mgr. ing. Jiří Rambousek: E-doll a e-learning pro VŠ (praktická ukázka kurzů KAA)B. Mgr. Daniela Ponce: Ukázka kurzu ve WebCT (Znalostní technologie)
A. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.: Podpora výuky předmětů „Etika“, „Filosofický seminář“ a „Kapitoly z literatury a kultury německy mluvících zemí“ prostřednictvím WebCT


B. Mgr. Jiří Raclavský, Ph.D.: E-podpora výuky logiky a příbuzných témat aneb e-learning v interpretativních humanitních oborech


A. Doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.: Multimediální výuka v kursu Geografie Kanady


B. RNDr. Roman Plch, Ph.D.: Multimediální podpora výuky matematiky


C. RNDr. Petr Sojka: Projekty Laboratoře elektronických a multimediálních aplikací


přestávka
17.00–18.30


kulatý stůl