SCO 2004: E-learning přichází

pondělí 26. ledna 2004, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  zpět na hlavní stránku  Plné znění příspěvků (převzato ze sborníku setkání, ve formátu PDF)


Petra Poulová
Podpora vyučujících a studentů při zavádění e-learningu

Tomáš Pitner
Úvod do LMS Ilias

Jana Šarmanová, Radoslav Fasuga, Libor Holub
Rekapitulace použití výukového systému Barborka na VŠB-TU Ostrava

Lenka Bucherová
Nezapomeňme na ni aneb O pedagogiku jde až na prvním místě

Tomáš Kubálek
Zkušenosti s přípravou a organizací distanční formy uceleného studijního programu

Jiří Rambousek
Poznámky k e-learningu na vysokých školách

Daniela Ponce
Znalostní technologie jako e-learningový kurz ve WebCT

Jarmila Fictumová
Učitelé vytvářejí kurzy na webu

Ivana Šimonová
Angličtina pro informatiky - distanční kurz

Tamara Váňová
Embryonální život e-learningového studia cizích jazyků na PdF MU

Ilona Semrádová
Podpora výuky předmětu prostřednictvím WebCT

Eva Hladká, Miloš Liška
Multimedia support for individualized learning

Karel Zatloukal, Vítězslav Křivánek
Videopořady pro výuku

Hana Cídlová
Obecná, anorganická a fyzikální chemie - využití e-learningu ve výuce

Alois Hynek, P. Sedláček, L. Kovaříková
E-learning ve výuce Geografie Kanady

Roman Plch
Multimediální podpora výuky matematiky

Petr Sojka
Produkce filmů a DVD na PC - daleká budoucnost či dnešní realita?

Poslední aktualizace souboru: pátek, 8. červen 2018, 10:39.