logo UHK
Univerzita Hradec Králové, zastoupená
rektorkou doc. RNDr. Jaroslavou Mikuleckou, CSc.
a
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, zastoupená
proděkanem doc. PhDr. Josefem Krobem, CSc.
logo FF MU

si vás dovolují pozvat na setkání uživatelů a tvůrců výukového obsahu pro elektronické kurzy na vysokých školách

SCO 2004

E-learning přichází

pondělí 26. ledna 2004, Filozofická fakulta MU v Brně

Cílem setkání je výměna zkušeností. Vítáni jsou odborníci všech oborů, jimž mohou e-technologie zpříjemnit, usnadnit či zefektivnit práci nebo kteří se mohou o takovéto zkušenosti podělit.

Témata

Součást programu

Program

Setkání se bude konat v učebnách vybavených audiovizuální technikou. Pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení.

Uzávěrka přihlášek

Příspěvky (se stručnou anotací) ohlaste laskavě do 15. ledna 2004. Svoji účast – pokud nepřednesete příspěvek – oznamte laskavě do 22. ledna 2004.

Účast na setkání je bezplatná.

Další informace

http://sco2004.phil.muni.cz/

V Brně dne 8. 1. 2004
Za FF MU
doc. PhDr. Josef Krob, CSc.
proděkan
a organizační tým


Valid HTML 4.0!